Algemene voorwaarden

Definities

1. KIAMIA, gevestigd te Diemen, Prins Bernhardlaan 9, 1111EP, KvK 34169113, BTW-ID nummer NL 001238174 B61, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden
aangeduid als koper.

3. Partijen zijn verkoper en koper samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 1.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens
verkoper.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk
door partijen is overeengekomen.


Artikel 2. Bestellingen

1. Na het plaatsen van een bestelling via de webshop, per e-mail of andere
communicatiekanalen als facebook en instagram, wordt de bestelling door
KIAMIA verwerkt nadat de klant heeft betaald.

2. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de klant een e-mail. Het kan
gebeuren dat een product niet op voorraad is. In dat geval zal er aan de klant
een verwachte leverdatum worden doorgegeven. De klant kan er op dat
moment voor kiezen de bestelling te annuleren, dan wel akkoord te gaan met
de langere levertijd.

3. Het bestelde product wordt in principe binnen één week verzonden, nadat
de betaling is ontvangen op rekening van KIAMIA. Als haast geboden is, kan in
overleg mogelijk een snellere verzending worden afgesproken.
De levertijd van KIAMIA Custom (op maat gemaakte) producten wordt per
opdracht in overleg vastgesteld.

4. Foto’s en kleuren dienen ter illustratie waardoor het bestelde artikel iets kan afwijken van het getoonde artikel op de website.
KIAMIA probeert zoveel mogelijk de juiste afbeelding te tonen. Kleine
afwijkingen geven geen recht om de koopovereenkomst te ontbinden.

5. Bestelde artikelen die niet meer op voorraad zijn en niet gereproduceerd
kunnen worden, worden niet geleverd. Indien de klant geen vervangend
product wenst te ontvangen wordt het aankoopbedrag door KIAMIA zo snel
mogelijk teruggestort.

6. KIAMIA besteedt veel zorg aan het publiceren van de juiste
productinformatie. Toch kan het voorkomen dat er onjuistheden staan
vermeld. KIAMIA houdt zich het recht voor deze aan te passen. De klant heeft
dan, indien gewenst, het recht om af te zien van de bestelling en de
koopovereenkomst te ontbinden.


Artikel 3. Prijzen

1. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. KIAMIA
kan deze altijd naar eigen inzicht aanpassen.

2. Al onze prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW.


Artikel 4. Betalingen

1. Betalingen die binnenkomen via overboeking zijn ten gunste van KIAMIA. Bij
overboeking graag het ordernummer vermelden. Onjuiste of incomplete
vermelding kan tot vertraging leiden.

2. Foutieve overschrijvingen kunnen ook tot vertraging leiden. Teveel gestorte
bedragen worden binnen 14 dagen teruggestort.

3. Mocht de betaling niet succesvol verlopen of blijft de koper in gebreke, dan
heeft KIAMIA het recht de koopovereenkomst ten alle tijden te beeindigen.


Artikel 5. Verzending

1. De bestelde artikelen worden bezorgd door PostNL. Binnen Nederland
bedragen de verzendkosten €4,50 bij bestellingen tot €75,00.
Bij bestellingen vanaf €75,00 komen de verzendkosten te vervallen.
Voor het buitenland gelden andere bedragen (zie webshop).

2. De eerder genoemde levertijden zijn indicatieve tijden. Hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend.


Artikel 6. Herroepingsrecht

1. KIAMIA streeft ernaar dat klanten tevreden zijn met hun aankoop.
Wij raden aan de aankoop binnen 7 dagen te controleren. Mocht er iets niet
goed zijn, dan kan de aankoop binnen 14 dagen geretourneerd worden.
Neem daarvoor contact met ons op door een e-mail te sturen naar
info@kiamia.nl  Wij zullen dan zo snel mogelijk laten weten op welke wijze de aankoop geretourneerd kan worden.

2. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn alle KIAMIA Custom (op maat
gemaakte) producten.


Artikel 7. Retourneren

1. Aankopen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd met
uitzondering van alle KIAMIA Custom (op maat gemaakte) producten.

2. De kosten en verantwoordelijkheid met betrekking tot de retourzending zijn
voor rekening van de klant.

3. Retourneren is alleen mogelijk als het artikel in onbeschadigde staat is, niet
gedragen en/of gebruikt is, inclusief, voor zover mogelijk, in de originele
verpakking. KIAMIA behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren.

4. De retourzending dient goed verpakt te zijn ter bescherming tijdens
transport.

5. De retourzending dient voorzien te zijn van contactgegevens, inclusief
bankrekeningnummer. Volledige terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen na
ontvangst retourzending.


Artikel 8. Garantiebepaling

1. KIAMIA garandeert dat de goederen bij verzending aan de afgesproken
kwaliteit voldoen. Mocht er echter, binnen 3 maanden, door een productiefout
schade ontstaan aan het product dan kan in overleg het product gerepareerd
of vervangen worden. Gebruiksschade zoals slijtage kan niet vergoed worden.

2. Mocht bij vergissing een onjuist artikel worden verzonden dan kan dit
kosteloos worden geretourneerd. KIAMIA zorgt dan voor de eveneens
kosteloze verzending van het juiste artikel.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. KIAMIA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik
van verkochte artikelen.

2. Mocht een product beschadigd zijn of kwijtraken voordat het bestelde is
bezorgd bij de ontvanger dan is KIAMIA verantwoordelijk.


Artikel 10. Geschillen

1. Klachten of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@kiamia.nl

KIAMIA zal altijd redelijkerwijs en in goed overleg een klacht proberen op te
lossen.

2. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.